Privacy Policy

Sleep Well Tape

Gevestigd aan:

Botterland 89

6903ZC Zevenaar


Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.


1) Contactgegevens

Dick Kuiper

Botterland 89

6903ZC Zevenaar

+31 316 76 90 93

https://sleepwelltape.nl

dick.kuiper@buteyko-instituut.nl


2) Persoonsgegevens

2.1 Algemene persoonsgegevens die we verwerken

Sleep Well Tape verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u  een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam.

- E-mailadres.

- Postadres.

- Betaalgegevens (zoals iDEAL gegevens).


2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dick.kuiper@buteyko-instituut.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.


2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sleep Well Tape verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling.

- Verzenden van onze  gratis rapporten en/of nieuwsbrief (indien aangemeld voor de nieuwsbrief).

- Sleep Well Tape analyseert via Google Analytics uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


2.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sleep Well Tape bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

– Mails: 3 jaar voor naslagwerk.

– Mailblue: oneindig totdat er wordt uitgeschreven.

– Plug & Pay: oneindig totdat de klant uitgeschreven wordt uit het klantenbestand.


2.5 Delen van persoonsgegevens met derden

Sleep Well Tape verstrekt uw gegevens uitsluitend aan een derde partij wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals het verzorgen van uw bestelling), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


2.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sleep Well Tape. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u  bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar u (of een ander, door u genoemde organisatie) te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dick.kuiper@buteyko-instituut.nl. Om er zeker van te zijn dat dit  verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


2.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sleep Well Tape neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u  het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via dick.kuiper@buteyko-instituut.nl. We maken gebruik van een veilig https / ssl certificaat.


3) Geautomatiseerde besluitvorming

Sleep Well Tape neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sleep Well Tape) tussen zit. Sleep Well Tape  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

– Plug & Pay voor de afwikkeling van bestellingen.

– Mollie voor de afwikkeling van betalingen.

– Mailblue om automatisch nieuwsbrieven / mails te versturen.


4) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sleep Well Tape gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sleep Well Tape gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte Sleep Well Tape content  kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U  kunt zich  afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/


5) Tot slot

Sleep Well Tape wil u  er tevens op wijzen dat u  de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Mocht u naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen hebben, neem dan contact et ons op:


Dick Kuiper  |Sleep Well Tape

Botterland 89

6903ZC Zevenaar

+31 316 76 90 93

dick.kuiper@buteyko-instituu.nl